Mission Statement

De Planteneter inspireert tot, informeert over en begeleidt bij de plantaardige lifestyle. De Planteneter wil mensen hun eigen verantwoordelijkheid voor voeding en gezondheid weer terug geven. Want een gezond lichaam is het resultaat van een gezonde lifestyle.

Bedrijfsgegevens

De Planteneter

  • info@deplanteneter.nl
  • VOF De Planteneter
  • KvK nummer 59694246
  • BTW nummer NL 8536.07.539.B01
Meer

Grote denkers eten planten!

door Boele Ytsma op 19 november 2014 om 12:00 over , , , , , , , , , en
19 nov

In het tumult van alle modieuze diëten en voedingsadviezen wordt de plantaardige lifestyle wel eens voor een hype aangezien. Dat is jammer en onterecht. In werkelijkheid heeft vegetarisme en veganisme hele oude wortels. Grote geesten zoals Albert Einstein, genieën zoals Leonardo da Vinci en klassieke denkers zoals Plato en Pythagoras aten uit overtuiging geen vlees. Laten we eens luisteren naar wat stemmen uit een ver verleden.

De stelling van Pythagoras

De wijsgeer Pythagoras, bekend van wiskundige stellingen, leefde van 580-504 voor Christus. Hij sloeg een brug tussen het Oosterse en het Westerse denken. Hij stichtte een filosofische school waar veel andere bekende Griekse filosofen uit voortkwamen. Deze school was strikt vegetarisch. Pythagoras leefde zelf van brood, honing, fruit en groente. Luister naar wat hij zegt over het eten van dieren:

“Zolang de mens voortgaat levende wezens van lagere orde genadeloos te vernietigen, zal hij gezondheid noch vrede kennen.

Zolang de mens dieren slacht, zullen de mensen ook elkaar doden. Wie moord en smart zaait, mag niet verwachten dat hij liefde en vreugde zal oogsten.

De gewoonte om te doden en zeker het gebruik van vlees als voedingsmiddel is onverenigbaar met de hoop op duurzaam geluk en universele vrijheid.”

Twee van de latere leerlingen van deze school van Pythagoras zijn Socrates (468-399 v. Chr.) en Plato (429-347 v. Chr.). Socrates wees vooral op het economische en geestelijke belang van plantaardige voeding. Socrates zelf schreef nooit een boek, maar zijn gedachten zijn vastgelegd door zijn leerling Plato, onder andere in het boek De Staat. Lees wat deze filosofen daarin zeggen over voeding:

“De voeding der burgers van de goede Staat zal gerst en tarwe zijn, waaruit zij brood en goede koeken zullen bereiden. Ook zout, olijven, uien, kool, kastanjes en andere groenten en vruchten. Zo zullen zij in vrede en in goede gezondheid een hoge leeftijd bereiken en aan hun kinderen het erfdeel van dit gelukkig leven nalaten.

De burgers van de slechte Staat daarentegen eten dieren en geven zich over aan weelderigheid, hebben veel geneesheren nodig en moeten voortdurend oorlog voeren, omdat hun land, dat zij nodig hebben voor hun veehouderij, niet groot genoeg is.”

Hier bewijzen zij ware visionairs te zijn!

Overigens vond Plato ook visserij ontoelaatbaar, getuigen deze woorden:

“Vrienden, moge gij nooit liefde opvatten voor de visvangst, noch ter zee, nog voor het hengelen met een haak of voor welke jacht op waterdieren ook, noch tenslotte voor die slome vorm van vissen, waarbij – of ge nu slaapt of waakt – de fuiken het werk voor u doen.”

Tal van filosofen na Socrates en Plato hadden soortgelijke gedachten. Van Cicero (106-43 v. Chr.) is bijvoorbeeld deze uitspraak:

“De mens is voor betere daden geschapen dan om dieren te doden; geen enkele wreedheid is nuttig”.

Een genie met visie

Een grote sprong in de tijd maken we met Leonardo da Vinci (1452-1519), briljant schilder, beeldhouwer, schrijver, musicus, wiskundige en nog veel meer. Hij is één van de grootste genieën die de wereld heeft gekend. Hij vond elk leed dat een mens een ander schepsel aandeed ontoelaatbaar en wilde als kind al geen vlees meer eten toen hij ontdekte waar vlees vandaan kwam. Hij kocht zelfs gekooide vogels om ze vrij te laten. Zijn afschuw voor het eten van vlees kan niemand ontgaan zijn:

“Waarlijk, de mens is de koning der dieren, want hij overtreft hen in wreedheid. Wij leven van de dood van anderen. Wij zijn levende begraafplaatsen.”

Da Vinci had een visioen voor de toekomst, dat helaas nog steeds niet is uitgekomen:

“Eens zal de misdaad op een dier begaan, berecht worden zoals nu de misdaad op een mens berecht wordt. En eens zal het vlees eten evenzeer vergeten zijn, als nu het mensen eten in Europa”.

Verlichte gedachten

De Franse filosoof Voltaire (1694-1778) is een van de bekendste denkers van de Franse Verlichting. De Verlichting is de periode waarin denkers zich wilden bevrijden van de overheersing door religie in het algemeen en de kerk in het bijzonder. Door ‘de rede’ (het denken) te bevrijden zouden we het ‘licht’ gaan zien. De Verlichting was een bevrijdingsfilosofie.

Ook Voltaire was daarom zeer kritisch op de kerk en dat horen we terug in zijn betoog tegen het eten van vlees:

“Zeker is het, dat het afschuwelijke bloedbad, dat onophoudelijk in slachthuis en keuken plaatsvindt, de mensen niet eens meer als kwaad voorkomt, integendeel: zij beschouwen het als een zegen van God en danken Hem ervoor. Is er dan iets vreselijkers denkbaar dan zich voortdurend met lijken te voeden? En ik vind hier geen enkele leraar of dominee, geen onder die schijnheiligen, die ook maar de geringste tegenspraak voeren tegen deze schandelijke gewoonte!”

Dat overigens het eten van groente en fruit ook goed is voor dat heldere denken, vertelt een groot staatsman en schrijver uit die tijd: Benjamin Franklin (1709-1790):

“Door de vegetarische leefwijze werd mijn hoofd helderder en de kracht van mijn verstand sterker”.

Morele bezwaren

Andere filosofen uit de tijd van de Verlichting legden een relatie tussen het eten van vlees en immoreel gedrag van mensen. Luister naar wat Jean Jacques Rousseau (1712-1778) schreef:

“Vleeseters zijn eerder tot wreedheid en woestheid geneigd dan planteneters”.

En Arthur Schopenhauer (1792-1822) schreef:

“Wie wreed is tegenover dieren kan geen goed mens zijn”.

Gedurfde uitspraken van deze verlichte geesten! Overigens waren het niet alleen denkers die dergelijke dingen zeiden. De beroemde componist en dirigent Richard Wagner (1813-1883), bekend van de ‘Ring des Nibelungen’, sprak zich ook nadrukkelijk uit voor een vleesloze levensstijl:

“Allen die zich het onherkenbare, toebereide stuk lijk laten smaken, moesten maar eens het dagelijkse bloedbad in het slachthuis meemaken”.

Het doet denken aan een uitspraak van een musicus uit een hele andere tijd, Paul McCartney:

“Als slachthuizen glazen muren hadden zou iedereen vegetariër zijn”.

Oorlog, vrede en planten eten

Dergelijke gedachten werden niet alleen ontwikkeld in Europa en Noord-Amerika, maar ook in Rusland. De beroemde schrijver Leo Tolstoj is een uitgesproken veganist. De schrijver van meesterwerken zoals Oorlog en vrede en Anna Karenina maakte geen verschil tussen het lijden van een mens en het lijden van een dier – beide waren in zijn ogen onaanvaardbaar. Luister naar wat hij schreef:

“Zolang er slachthuizen zijn, zullen er ook slagvelden zijn.

Het eten van vlees is een overblijfsel der grofste barbaarsheid. De overgang tot het vegetarisme is het eerste en natuurlijkste gevolg van geestelijke verlichting.

Gij moet u niet in de war laten brengen wanneer gij als vegetariër door uw huisgenoten bestormd, veroordeeld en bespot wordt. Als het vlees eten een onverschillige zaak was, dan zouden vleeseters het vegetarisme niet aanvallen. Zij worden boos, omdat zij zich al van hun schuld bewust zijn, maar nog niet de kracht hebben zich ervan vrij te maken.

De vreugde die de mens in zijn medegevoel met de dieren ondervindt, vergoedt hem honderdmaal de genoegens van de jacht en het vlees eten”.

De Amerikaans-Joodse schrijver (en Nobelprijswinnaar) Isaac Bashevis Singer   (1902-1991) liet zich wat minder diplomatiek uit:

“In hun gedrag naar dieren zijn alle mensen Nazi’s. Mensen herkennen onderdrukking heel helder als ze zelf slachtoffer zijn. Maar ze maken anderen blind en gedachteloos tot een slachtoffer”.

De toekomst is plantaardig!

In de 20e eeuw komen we twee grote geesten tegen die hun enthousiasme voor een plantaardige lifestyle positief formuleerden. De Duitse arts, theoloog, musicus en filosoof Albert Schweitzer (1875-1965) won in 1952 de Nobelprijs voor de Vrede. Hij was een overtuigd vegetariër en meende ook dat de toekomst van de mensheid samenhing met het nalaten van het doden en eten van vlees:

“Ethisch zijn slechts zij, die alle leven eerbiedigen, dat van plant, dier en mens, van alles wat leeft, van heel de natuur, en die zich in dienst stellen van alles wat in nood verkeert”.

“De mens zal pas tot vrede komen, wanneer hij het bereik van zijn mededogen heeft uitgebreid naar alle levende wezens.”

Ook die andere grote Duitse Nobelprijswinnaar, natuurkundige Albert Einstein (1879-1955) was vegetariër. Over zijn eigen eetpatroon schreef hij dit:

“Hoewel ik door uiterlijke omstandigheden wel eens verhinderd ben strikt vegetarisch te leven, ben ik sinds lang in beginsel een aanhanger van het vegetarisme. Het heeft zijn ethische en morele zijden, maar tevens ben ik ervan overtuigd dat een vegetarische leefwijze door zijn zuiver fysieke gevolgen de best denkbare invloed uitoefent op verreweg de meeste mensen”.

Zijn visie op de toekomst is verwant aan die van Schweitzer:

“Niets zal de gezondheid van de mensheid en de overlevingskansen van alle leven op aarde zo verhogen als de evolutie naar een vegetarisch dieet”.

Goed gezelschap

Het overzicht is verre van compleet. Maar het maakt in ieder geval twee dingen onmiskenbaar duidelijk. Allereerst: planten eten is niet een modieuze gril, maar een manier van leven die diepe historische wortels heeft en door grote geesten gedragen word. En ten tweede: je bevindt je als planteneter in goed gezelschap!

Ben je nog niet helemaal overtuigd? Probeer het dan eens en ontdek waarom de grootste genieën in de geschiedenis zo enthousiast waren over een plantaardige lifestyle!

NIEUWSBRIEF

Meld je nu aan!
 
Voornaam*
E-mail*
 
 
Je ontvangt meteen de laatste nieuwsbrief!
 
dit veld niet invullen s.v.p.

Gratis VIDEOcursus

VIDEOcursus: De 14 geheimen van persoonlijke bloei!
 
Voornaam*
E-mailadres*
 
dit veld niet invullen s.v.p.

Eén week BLOEI!

Waar mag ik de eerste week van BLOEI! naar toe sturen?
 
Voornaam
E-mailadres*
dit veld niet invullen s.v.p.

Boele en Anat starten een beweging!

Hallo aarde is een initiatief van Boele Ytsma en Anat Gringhuis. Zij willen daarmee een beweging starten van mensen die zich verbinden met elkaar, met de aarde, met de natuur. Mensen die verantwoordelijkheid willen nemen voor de aarde uit liefde voor het leven zelf. Licht en vrolijk, gul en gulzig, eenvoudig en overvloedig.

Hallo aarde is een dagelijkse vlog waarin zij je deelgenoot maken van hun boeiende en bloeiende leven. Van het aanleggen van prachtige tuinen en het bouwen van een energieneutraal huis tot reizen naar inspirerende plekken en rijden in een electrische auto. Ze laten je meekijken in hun dagelijkse leven. Ze delen hun recepten voor een gezonde lifestyle (zowel in de keuken als elders in het leven).

LEES HIER MEER!

Bestel hier mijn boek

Hét Nederlandse boek over de plantaardige lifestyle! Als je gezondheid je lief is, wil je dit boek niet missen. 

-- TIJDELIJK UITVERKOCHT! --